HELPERMAART

Kontscht- an Handwierkermaart

Matdeelung

Am Kader vun der aktueller sanitärer Situatioun vun der Pandemie mam Coronavirus COVID-19, 
 huet de Komittee vun der Entente Helpermaart beschloss hiren traditionellen Maart vum 23. Mai 2021 ofzesoën.

Mir hoffen iech alleguer (Aussteller a Gäscht) gesond den 05. Juni 2022 zu Bëschdref begréissen ze dierfen.

Communiqué

Face aux mesures sanitaires qui s’imposent à ce stade de la pandémie , 
 le comité de l’Entente Helpermaart a décidé d’annuler leur marché traditionnel du 23 mai 2021.

Nous espérons revoir en bonne santé nos fidèles exposants et visteurs pour l’édition 2022 (05 juin).

wat_ass_lass
helpermaart
wat_ass_lass
helpermaart
Plakat_HM_20.JPG
Helpermaart_Buschdorf_Luxemburg_Kunst_handwerk